Rejsevacciner

Vi vil gerne være behjælpelige med en vurdering af, hvilke vacciner der er nødvendige inden en udlandsrejse. Vi bruger Statens Seruminstituts vejledninger, som hele tiden bliver opdaterede.

Man kan få god hjælp ved selv at gå ind på Serum Instituttets hjemmeside www.ssi.dk

Som et led i vaccinationen gennemføres en konsultation, hvor rejsemål og -aktiviteter samt vaccinationshistorik gennemgås for at etablere behovet for vaccination. Vaccination gennemføres tidligst ugen efter, da vaccinerne skal bestilles hjem. Har man fået bestilt vacciner hjem hæfter man for dem.

Bemærk at nogle vaccinationsprogrammer medfører flere doser/injektioner med typisk 1-4 ugers mellemrum inden afrejse. Andre vaccinationsprogrammer kræver revaccination efter flere måneder for at opnå en langsigtet beskyttelse.

Rådgivning og vacciner i forbindelse med udenlandsrejser er ikke dækket af sygesikringen. En konsultation med rådgivning omkring rejsevaccination og konsultationer omkring øvrige helbredsforhold i forbindelse med rejser koster 250 kr uanset om rådgivningen foregår ved personligt fremmøde, pr. mail eller i telefonen.

Malariakonsultation alene (uanset om rådgivningen foregår ved personligt fremmøde, pr. mail eller i telefonen) 250 kr

Der ydes 50% i rabat ved aktivt medlemskab af 'Danmark'.

Prisliste

Vaccinerpris pr. dose

antal  

beskyttelse
Havrix voksne (Hepatitis A vaccination)  660 kr. x 2 40 år
Havrix børn (Hepatitis A)                                    490 kr. x 2 40 år
Gul Feber490 kr. x 1 Livslang
Difteri og tetanus (difteri og stivkrampe)290 kr. x 1 10 år
Japansk encephalitis (japansk hjernebetændelse)1290 kr. x 2-3 1 år, 10 år ved revaccination
Meningokok A+C+W+Y vaccine (vaccine mod meningitis)800 kr. x 1 5 år
Hepatitis B (voksen)560 kr. x 3Livslang
Hepatitis B (børn)450 kr. x 3Livslang
Twinrix voksen (vaccination mod A og B leverbetændelse) 730 kr. x 3 Hep A 40 år/ Hep B Livslang
Twinrix (Hepatitis A+B) børn  570 kr. x 3Hep A 40 år/ Hep B Livslang
Amberix (Hepatitis A+B) Børn690 kr. x 2Hep A 40 år/ Hep B Livslang
TBE (tick borne encephalitis) voksen600 kr. x 3 5 år
Influenzavaccine (under 65år)210 kr. x 1 1 sæson (efter 1. Okt)
Influenzavaccine over 65 årGratis x 11 sæson (efter 1. Okt)
Pneumokokvaccine480 kr. x 1 5 år
Rabies900 kr. x 2 Livslang
Tyfus450 kr. x 13 år
Tyfus - oral vaccine200 kr. x 3 1 år
Kolera350 kr. x 2 2 år
Malariakonsultation alene270 kr  
MFR - Mæslinger, Fåresyge og Røde Hunde450 krx1Varierende alt efter alder - spørg

 

 

VACCINATION AF GRAVIDE

Beskyttelse af den gravide rejsende

Den gravide bør om muligt beskyttes på samme måde som andre rejsende. Det gælder både vedrørende vaccinationer og forebyggende malariapiller. Dog kan ikke alle vacciner og al malariamedicin benyttes til gravide.

I tilfælde, hvor der ikke kan tilbydes relevant forebyggelse, bør den gravide nøje overveje, om rejsen kan undgås eller udskydes til efter fødslen.

Generelle for den gravide rejsende

Flyrejse udgør ikke en forhindring for gravide med en normal graviditet. Det anbefales, at den gravide efter 28. uge medgives et brev fra egen læge med angivelse af forventet fødselsdato. Denne attest koster 400 kr.

Det anbefales ikke at flyve sent i graviditeten, dvs. efter 36. uge for enkeltbarns graviditet og efter 32. uge for flerbørns graviditet. Tjek reglerne hos flyselskabet før du køber billet da reglerne kan variere. Graviditeter der ikke er forløbet normalt kræver lægelig tilladelse til flyrejse. Denne attest koster 400 kr.

Gravide har større risiko for blodpropper i benene og anbefales at bære støttestrømper ved rejser på over 3 timer. Rejser, hvor den gravide uden gradvis tilvænning skal sove i højder over 3000 meter over havet eller opholde sig i fjerntliggende områder, frarådes.

Vaccination af gravide

Overordnet set vaccinerer man kun gravide hvis der foreligger en reel risiko for udsættelse af smitte. Det kan der være ved rejser. Derfor bør gravide så vidt muligt vaccineres som andre rejsende.

Som hovedregel kan døde og inaktiverede vacciner benyttes til gravide. Levende vacciner kan ikke benyttes. Se nedenstående tabel

Skema vaccination gravide

Vacciner som ikke bør gives til gravide

Gul feber vaccine bør normalt undgås. Vaccination anbefales dog til gravide, som rejser til et område med aktuel epidemi, idet risikoen for sygdom i denne situation vurderes at overstige den teoretiske risiko ved vaccination. Hvis en gravid rejser til et område, der kræver dokumentation for gul feber vaccination ved indrejse, kan der udstedes en attest på, at vaccinationen er kontraindiceret (”Undtagelsesattest”). Dette gøres også til ammende kvinder. Attest koster 400 kr.

Tuberkulosevaccine må ikke gives til gravide, men vil også sjældent være indiceret.

Kombinationsvaccinen MFR eller enkeltvaccine mod røde hunde eller mæslinger bør ikke gives til gravide.

Skoldkoppevaccinen bør ikke gives til gravide, men da gravide har øget risiko for komplikationer ved skoldkoppesygdom bør kvinder der ikke har haft skoldkopper vaccineres efter fødslen for at sikre beskyttelse før efterfølgende graviditet.

Vacciner som sædvanligvis ikke bruges til gravide

Pneumokokvaccination (Pneumovax®) anbefales ikke som rejsevaccine, men kan gives, såfremt den gravide er i øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Det gælder primært hvis man har fået fjernet sin milt. Den konjugerede pneumokokvaccine (Prevenar13®) er ikke registreret til brug i aldersintervallet 18-49 år og bør ikke gives. I stedet gives pneumovax.

HPV-vaccine tilbydes via børnevaccinationsprogrammet primært til unge kvinder før den seksuelle debut. Mange kvinder påbegynder også et HPV vaccinationsprogram efter den seksuelle debut. Hvis graviditet opnås inden vaccinationsserien, på 3 vaccinationer, er færdiggjort, bør den eller de resterende vaccinationer udskydes til efter graviditeten.

Amning

Ingen vaccine er kontraindiceret under amning. Da risikoen for overførsel af vaccinevirusstammen til spædbørn fra ammende mødre er sandsynlig, bør gul feber vaccine dog kun gives til ammende mødre på samme indikation som vaccination af gravide.

Malaria forebyggelse

Malaria hos den gravide øger risikoen for død og alvorlig sygdom både hos den gravide og hos fosteret. Gravide bør derfor advares om risikoen ved rejser til områder med malaria. Dette gælder i skærpet grad ved rejser til områder med resistente malariaparasitter.

Vi udsteder ikke recepter på malariamedicin til gravide.