Vi vaccinerer desværre ikke mod Covid-19 i øjeblikket

Hvis du er indstillet til vaccination mod covid-19 kan du bestille tid via 

Henvisning til 4. stik mod

Covid-19 

Det er din praktiserende læge eller din læge på hospitalsafdelingen som følger din alvorlige sygdom, som kan indstille dig til at få 4. stik mod covid-19 allerede nu. Man skal opfylde (alle) 3 kriterier for at blive indstillet til vaccinen inden 1. oktober 2022.
Helhedsvurderingen bør tage udgangspunkt i alle de følgende principper for den faglige vurdering. En person kan således godt opfylde det første princip, men ikke de efterfølgende og skal således ikke vaccineres. Principperne er som følger: 
 1) Personens risiko for alvorligt forløb af covid-19, hvis personen smittes med dominerende variant (p.t. BA.5). I denne vurdering vil stigende alder, særligt fra 60-70 år indgå sammen med en vurdering af særlige risikofaktorer som svækket immunforsvar (f.eks. knoglemarvssygdom eller igangværende immunsupprimerende behandling), alvorlig sygdom (f.eks. svær lunge- eller hjertesygdom, progredierende kræftsygdom, multisygdom m.v.) eller andre væsentlige risikofaktorer (f.eks. aftagende kognitiv eller fysisk funktionsevne) eller tilstande (f.eks. meget svær overvægt). 


2) Personens risiko for smitte med SARS-CoV-2, som kan være enten særligt lavt eller særligt højt lokalt smittetryk, at personer opholder sig på lokaliteter med særlig lav (f.eks. tyndt befolket) eller særlig høj (f.eks. plejehjem eller bosteder) risiko for smittespredning m.v. 


3) Personens formodede immunitetsstatus, herunder en vurdering af tid siden sidste vaccination, forventet immunrespons (som kan være lavere hos immunsvækkede og de allerældste), og forventet tid til næste planlagte vaccinationstilbud (hhv. 15. september 2022 eller 1. oktober 2022). Det kan overvejes, om vaccination er nødvendigt, såfremt personen har en nyligt overstået covid-19 infektion.