Praktisk information

Sekretær / Skranke

Vi har ingen skranke. Når du ankommer til vores praksis er der en velkomstskærm til højre, hvor du scanner dit gule sygesikringskort. Når kortet er scannet gives automatisk besked til den behandler du skal ind til. Tag plads i venteværelset og vent til du bliver kaldt ind. Vi finder det problematisk at samtaler ved en skranke kan høres af alle i venteværelset. Sygeplejersken som varetager telefonen sidder derfor på et kontor med lukket dør. Sygeplejersken passer telefonen fra kl. 9-11. Hvis man kommer uden aftale og ønsker hjælp af sygeplejersken til recept, tidsbestilling etc. har sygeplejersken bedst mulighed for at hjælpe mellem kl. 11 og 12 tirsdag, torsdag og fredag. Vi gør opmærksom på at der kan forekomme ventetid. Dette er ikke ment som åben konsultation hos lægerne. Alle konsultationer med både læger og sygeplejersker skal som udgangspunkt aftales på forhånd.

Du gør sygeplejersken opmærksom på at du er kommet, ved at scanne dit sygesikringskort eller taste dit cpr-nr. på skærmen. Da vil du komme frem på sygeplejerskens skærm. Hvis sygeplejerskens dør står på klem kan man banke på, og ellers må man tage plads i venteværelset og vente til sygeplejersken kalder én ind.


Konsultationer

Det er ikke længere muligt, selv at vælge hvilken behandler (læge/sygeplejerske) man vil ind til. Vi vil ud fra en faglig vurdering, give dig tid hos den rette behandler på det rette tidspunkt. Flere årskontroller (hypertension, Diabetes, osteoporose og stofskiftesygdom) er ved at overgå til vores dygtige sygeplejersker under lægelig supervision. Dette er overenskomstmæssigt/politisk bestemt og det fungerer fantastisk.
                          Videokonsultationer

Vi tilbyder videokonsultationer med både læger og sygeplejersker efter aftale. Videokonsultationer skal visiteres, idet det skal give faglig mening at foretage konsultationen online. Du kan anmode om en videokonsultation ved at ringe i telefontiden kl. 9.00-11.00 eller ved at skrive en mail til den læge eller sygeplejerske du ønsker en aftale med. Det er en stor fordel at downloade App'en Min Læge hvis man ønsker onlinekonsultationer.


Urinprøver

Der er urinbægre med skruelåg til rådighed i klinikken. Husk at påføre fornavn og fødselsdato på kruset (ikke hele CPR-nummeret). Urinprøver placeres i det lille skab som hænger til venstre når du kommer ind ad indgangen. Husk at scanne dit sygesikringskort hvis du afleverer en urinprøve, så vi er klar over at den er kommet. Sørg altid for at have en aftale med en læge eller sygeplejerske før du stiller en urinprøve i skabet.


Åbningtider
Alle dage 8-16
Akutte henvendelser efter kl. 12 på fredage varetages af andre læger i Værløse. Ring op på hovednummer
44483838
for at finde ud af hvem der varetager akutfunktionen.
Hver 6. fredag varetager vi selv akutfunktionen for hele Værløse.
Vi har et tæt samarbejde med Lægerne på Ryttergårdsvej 3 i Farum, hvilket betyder, at de passer klinikken hvis vi har lukket pga. kurser eller andet som gør, at vi alle er væk fra praksis en halv eller en hel dag. 


Lukkedage og Ferie

Vi vil på vores forside angive perioder, hvor vi har ferielukket. Hvis vi holder lukket vil vi altid sørge for, at en anden læge i kommunen kan kontaktes. Vikarlægen forventes kun at håndtere akutte problemstillinger.

Ved akut sygdom på hverdage fra kl. 16.00-08.00 samt i weekender og på helligdage henvises til 1813


E-mail-konsultationer

Der er mulighed for at konsultere lægerne og sygeplejerskerne på E-mail. Hvis spørgsmålet ikke kan besvares pr. mail, vil lægen bede dig bestille en tid til konsultation. E-mails skal kunne besvares uden supplerende spørgsmål og er ikke tænkt som en chat-funktion.

E-mail konsultation er ikke egnet til akutte problemstillinger, idet der kan gå op til 5 hverdage inden du får svar. Endvidere skal det bemærkes, at der ikke besvares mail i weekenden samt når vi har ferielukket.

Medicin

Det er kun fast medicin som kan fornyes via hjemmeside, App (Min Læge) eller ved sygeplejersken.

Sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin må, efter retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke udskrives via mail eller pr. telefon.

Der kræves lægelig vurdering ved konsultation årligt og fremmøde ved konsultation hver gang ved fornyelse af recepter på vanedannende medicin. Man kan ikke forvente, at få tid samme dag til disse konsultationer. Vi udskriver kun vanedannende medicin til 3 måneders forbrug ad gangen.


Telefontid

Alle hverdage mellem kl. 8.00-8.30 ved lægerne

Alle hverdage kl. 9-11 ved sygeplejerske.

Tidsbestilling og receptfornyelse

I telefontiden mellem kl. 9.00-11.00
Man kan med fordel downloade app'en ¨Min Læge¨ som giver nem adgang til e-konsultationer, tidsbestilling og receptfornyelser af fast medicin.